Bài viết về chủ đề "người tiến hành tố tụng"

NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về người tiến hành tố tụng
Từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng

Từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng

Từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Luật Tố tụng hình sự số 19/2003/QH11, quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>