Trường hợp nào là chống người thi hành công vụ?
|

Trường hợp nào là chống người thi hành công vụ?

Hỏi luật sư, công an vào nhà bắt người không đọc lệnh, không giơ thẻ, chỉ mặc quần áo đồng phục. Chúng tôi thấy lạ và hỏi các anh bắt người về tội gì thì không ai trả lời, chúng tôi tưởng công an giả nên can ngăn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí