Bài viết về chủ đề "người thi hành án "

NGƯỜI THI HÀNH ÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về người thi hành án

 • Giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự

  Giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự.

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công dân có quyền gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên và công chức khác làm công tác thi hành án dân sự gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

  Chi tiết
 • Giải quyết khiếu nại lần hai về thi hành án dân sự

  Giải quyết khiếu nại lần hai về thi hành án dân sự.

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Người khiếu nại phải gửi đơn tới người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thực hiện các quyền được quy định tại Điều 145 của Luật Thi hành án dân sự.

  Chi tiết
 • Giải quyết khiếu nại lần đầu về thi hành án dân sự

  Giải quyết khiếu nại lần đầu về thi hành án dân sự.

  • 20/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Người khiếu nại phải gửi đơn khiếu nại về quyết định, hành vi trái pháp luật của Chấp hành viên và các tài liệu liên quan (nếu có) tới cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền theo quy định của Điều 142 Luật Thi hành án dân sự.

  Chi tiết
 • Nhận tài sản đã kê biên để thi hành án

  Nhận tài sản đã kê biên để thi hành án.

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Khi người được thi hành án, người phải thi hành án thoả thuận để người được thi hành án nhận tài sản đã kê biên để trừ vào số tiền được thi hành án thì Chấp hành viên phụ trách tổ chức thi hành vụ việc lập biên bản về việc thoả thuận.

  Chi tiết
 • Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự thế nào?

  Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự thế nào?.

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Người mua được tài sản thi hành án, người nhận tài sản để thi hành án làm hồ sơ đề nghị Cơ quan có thẩm quyền thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất cho người mua, người nhận tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật.

  Chi tiết
 • Quyết định miễn giảm chi phí cưỡng chế thi hành án

  Quyết định miễn giảm chi phí cưỡng chế thi hành án.

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Người được thi hành án, người phải thi hành án làm đơn đề nghị xét miễn, giảm các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án gửi tới cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tổ chức thi hành bản án, quyết định của Toà án.

  Chi tiết
 • Miễn hoặc giảm phí thi hành án

  Miễn hoặc giảm phí thi hành án.

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Người được thi hành án làm đơn đề nghị xét miễn, giảm phí thi hành án gửi cơ quan thi hành án dân sự đang tổ chức thi hành bản án, quyết định của Toà án. Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự xem xét, quyết định việc miễn, giảm phí thi hành án.

  Chi tiết
 • Thi hành án dân sự theo đơn yêu cầu

  Thi hành án dân sự theo đơn yêu cầu.

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thi hành án dân sự theo yêu cầu là một chế định pháp luật trong hệ thống pháp luật về thi hành án dân sự của nước ta, chế định này là sự bảo đảm của nhà nước đối với quyền lợi của người được thi hành án theo các quyết định đã có hiệu lực pháp luật trong các quyết định, bản án của Tòa án... buộc bên có nghĩa vụ thi hành án phải thực hiện.

  Chi tiết
 • Tư vấn về thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự

  Tư vấn về thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự.

  • 03/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thưa luật sư, Chị tôi được Tòa án giải quyết ly hôn. Tòa án tỉnh quyết định chị tôi được chia tài sản là 5 chỉ vàng 24k, nhận tiền cấp dưỡng cho con nhỏ (2 tuổi) là 50% mức lương cơ bản theo quy định từ người chồng đã ly hôn.

  Chi tiết

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169