Bài viết về chủ đề "người sử dụng LĐ"

NGƯỜI SỬ DỤNG LĐ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về người sử dụng LĐ
NSDLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng vì lý do thay đổi cơ cấu có cần báo trước cho NLĐ?

NSDLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng vì lý do thay đổi cơ cấu có cần báo trước cho NLĐ?

Tôi là 1 NLĐ cho 1 Công ty nước ngòai giữ chức vụ Nhân viên Kho. Hợp đồng lao động của tôi có thời hạn 1 năm và đến ngày 20/11/2015 thì mới hết hạn. Nhưng vào ngày 20/07/2015 tôi được Phòng nhân sự gọi lên và đưa Quyết định thôi việc với lí do là căn cứ vào tình hình thực tế Công ty không cần vị trí của tôi hiện giờ và không có thông báo gì cho tôi trước đó

Chi tiết >>