Bài viết về chủ đề "người sử dụng lao động bồi thường tai nạn lao động"

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỒI THƯỜNG TAI NẠN LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về người sử dụng lao động bồi thường tai nạn lao động
Trách nhiệm của người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm khi NLĐ bị tai nạn lao động

Trách nhiệm của người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm khi NLĐ bị tai nạn lao động

Xin chào luật sư!Luật sư cho em hỏi : chồng em bị TNLĐ ngày 19/06/2016 đến ngày 13/01/2017 thì có kết quả giám định của hội đồng y khoa là chồng em bị tỷ lệ thương tật là 54%. Như vậy theo em được biết là chồng em được hưởng trợ cấp hàng tháng. Chồng em tham gia bảo hiểm 10 năm và mức đóng bảo hiểm của 6 tháng liền kề đến khi xảy ra TNLĐ là 3.900.000.

Chi tiết >>