Bài viết về chủ đề "người quản lý di sản thừa kế"

NGƯỜI QUẢN LÝ DI SẢN THỪA KẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về người quản lý di sản thừa kế
Hỏi về việc ủy quyền chuyển nhượng tài sản thừa kế?

Hỏi về việc ủy quyền chuyển nhượng tài sản thừa kế?

Năm 2008, sau khi cha tôi mất, anh em chúng tôi đã lập ủy quyền cho mẹ tôi tại UBND Phường để mẹ tôi bán ngôi nhà. Như vậy, theo pháp luật thừa kế, mẹ tôi được 1/2 tài sản, 1/2 tài sản còn lại chia cho các con.

Chi tiết >>