Bài viết về chủ đề "người nộp thuế sử dụng đất có được cấp giấy chứng nhận"

NGƯỜI NỘP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT CÓ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về người nộp thuế sử dụng đất có được cấp giấy chứng nhận
Diện tích đất bị cấp sai so với diện tích trong sổ đỏ

Diện tích đất bị cấp sai so với diện tích trong sổ đỏ

Kính thưa luật sư, xin luật sư cho tôi hỏi. Vấn đề thứ 1: - Gia đình tôi được giao quyền sử dụng đất ở đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Gần đây chúng tôi có xây tường bao xung quanh theo như diện tích trên sổ đỏ để tiện cho việc sinh hoạt sử dụng,

Chi tiết >>