Người nước ngoài muốn nhận nuôi con nuôi đích danh cần đáp ứng các điều kiện gì?
|

Người nước ngoài muốn nhận nuôi con nuôi đích danh cần đáp ứng các điều kiện gì?

Người nước ngoài có được nhận nuôi con nuôi đích danh không? Điều kiện để được nhận nuôi con nuôi là gì? Thủ tục nhận nuôi con nuôi được pháp luật quy định như nào? Để trả lời được những câu hỏi này bạn cần tìm hiểu Luật Nuôi con nuôi năm 2010 hoặc liên hệ Luật sư tư vấn về nuôi con nuôi.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí