Bài viết về chủ đề "người nhận con nuôi"

NGƯỜI NHẬN CON NUÔI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về người nhận con nuôi
Hỏi về thời hạn các giấy tờ nhận con nuôi và hồ sơ xin nhận

Hỏi về thời hạn các giấy tờ nhận con nuôi và hồ sơ xin nhận

Vợ chồng quyết định đồng ý xin con nuôi nhưng hộ khẩu của vợ chồng chưa nhập về chung khẩu vấn đề này ảnh hưởng tới quá trình xin con nuôi không? Các văn bản pháp luật liên quan quy định như thế nào?

Chi tiết >>