Bài viết về chủ đề "người liên quan"

NGƯỜI LIÊN QUAN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về người liên quan
Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP về Chứng minh và chứng cứ trong TT Dân sự

Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP về Chứng minh và chứng cứ trong TT Dân sự

Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về chứng minh và chứng cứ, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Đối chất trong vụ án hình sự

Đối chất trong vụ án hình sự

Đối chất trong vụ án hình sự được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Luật Tố tụng hình sự số 19/2003/QH11, quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Luật Tố tụng hình sự số 19/2003/QH11, quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, người liên quan

Dịch vụ luật sư bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, người liên quan

Công ty Luật Minh Gia tiếp nhận yêu cầu và cử luật sư tham gia tố tụng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, người liên quan trong vụ án hình sự. Nội dung dịch vụ luật sư bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, người liên quan được tiến hành như sau:

Chi tiết >>