Bài viết về chủ đề "người lao động nghỉ hàng năm"

NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ HÀNG NĂM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về người lao động nghỉ hàng năm
Tư vấn luật nghỉ phép năm đối với người lao động

Tư vấn luật nghỉ phép năm đối với người lao động

Thời gian vừa qua, vì công việc gia đình tôi phải xin nghỉ phép 18 ngày, tôi đã gửi đơn cho Công ty tôi đang làm việc trước một tháng.

Chi tiết >>