Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động đang mang thai?
|

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động đang mang thai?

Luật sư tư vấn: Người sử dụng lao động cho người lao động hiện đang mang thai 2.5 tháng nghỉ việc với lý do: văn phòng hết quỹ vận hành. Vậy người sử dụng cho người sử dụng lao động nghỉ việc có đúng theo quy định của pháp luật không? Người sử dụng lao động có phải đền bù cho người lao động không? Giải quyết vấn đề có liên quan.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí