Bài viết về chủ đề "người lao động hợp đồng"

NGƯỜI LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về người lao động hợp đồng
Tư vấn về tăng tiền lương cho cán bộ công chức có hệ số 2,34 trở xuống

Tư vấn về tăng tiền lương cho cán bộ công chức có hệ số 2,34 trở xuống

Hỏi: Theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP v/v tăng tiền lương cho cán bộ, cc.. có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Hiện tại em đang làm việc Hợp đồng, được đóng bảo hiểm theo quy định hiện hành của nhà nước, và đang hưởng mức lương 2,34, em có được hưởng chính sách theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP không ạ? Quy định trường hợp của em thế nào?

Chi tiết >>