Bài viết về chủ đề "Người lao động đi làm việc ở nước ngoài"

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Tư vấn bảo hiểm xã hội với người đi làm việc ở nước ngoài

Tư vấn bảo hiểm xã hội với người đi làm việc ở nước ngoài

Tôi đang làm việc tại Hàn Quốc tôi có nghe nói luật Bảo hiểm xã hội bắt buộc với người đi lao động tại nước ngoài có hiệu lực từ 1/1/2016.

Chi tiết >>