Bồi thường do người làm công, người học nghề gây ra.
|

Bồi thường do người làm công, người học nghề gây ra.

Hiện tại em là 1 nhân viên kỹ thuật sữa điện thoại, thì có 1 bữa khách hàng đem 1 điện thoại Iphone 6 tới bị lỗi cảm biến vân tay, em có báo với khách sẻ chạy lại phần mềm để xem là lỗi phần cứng hay phần mềm. Trong quá trình chạy thì bị lỗi ( lỗi này do hư cảm biến vân tay gây ra, vì em mới vào học nghề nên chưa biết lỗi này ) nên giờ khách bắt em đền bù 1 máy iphone 6.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí