Bài viết về chủ đề "người giúp việc"

NGƯỜI GIÚP VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về người giúp việc
Người lao động làm việc tại nhà thì hưởng chế độ như thế nào?

Người lao động làm việc tại nhà thì hưởng chế độ như thế nào?

Hỏi: Công ty tôi có 1 trường hợp mới có bầu, do sức khỏe yếu nên bác sỹ có chỉ định hạn chế đi lại. Nhân sự đấy xin nghỉ dài hạn. Tính theo thời gian thì phải nghỉ 7 - 8 tháng sau đấy sẽ nghỉ tiếp thai sản 6 tháng, theo quy định của luật BH. Tuy nhiên, nhân sự này vẫn làm việc online ở nhà. Như thế, công ty cần đáp ứng những gì để đảm bảo quyền lợi cho người lao động? Và việc người lao động nghỉ dài như thế có vi phạm gì không? Quy định thế nào? Xin cảm ơn luật sư.

Chi tiết >>

Quy định về ký hợp đồng lao đồng với người giúp việc

Quy định về ký hợp đồng lao đồng với người giúp việc

Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ quy nghị định chi tiết thi hành một số điều của Bộ lao động vê lao động là người giúp việc gia đình quy định về chủ thể ký kết hợp đồng và việc ký kết hợp đồng như sau:

Chi tiết >>