Về vấn đề chung sống với nhiều người và phân chia tài sản
|

Về vấn đề chung sống với nhiều người và phân chia tài sản

Thưa luật sư cho em hỏi, Ông A và bà B cưới nhau năm 1982 nhưng không có giấy đăng ký kết hôn và sinh C năm đó. Sau khi cưới nhau về được ông bà nội C cho 1 miếng đất vườn và Ông A và bà B tự làm nhà trên đó. Năm 199x Ông A có quan hệ với 1 người phụ nữ và lấy người đó làm vợ 2 có sinh 1 em gái.

Chi tiết
Liên hệ tư vấn