Có được chuyển quyền sử dụng đất cho con 2 tuổi không? Thủ tục thực hiện như thế nào?
|

Có được chuyển quyền sử dụng đất cho con 2 tuổi không? Thủ tục thực hiện như thế nào?

Người chưa thành niên là gì? Có được xác lập giao dịch chuyển quyền sử dụng đất đối với người chưa thành niên không? Thủ tục thực hiện như thế nào? Luật Minh Gia giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho con chưa thành niên qua tình huống sau đây:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí