Bài viết về chủ đề "người đã thành niên"

NGƯỜI ĐÃ THÀNH NIÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về người đã thành niên
Tư vấn về thủ tục thay đổi họ của người đã thành niên

Tư vấn về thủ tục thay đổi họ của người đã thành niên

Khi nào cá nhân có quyền theo đổi họ, tên của mình? Việc thay đổi họ, tên có bắt buộc phải có sự đồng ý của cha, mẹ hay không? Trình tự, thủ tục thay đổi họ, tên được quy định như thế nào?

Chi tiết >>