Bài viết về chủ đề "người có thẩm quyền"

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về người có thẩm quyền
Cán bộ lãnh đạo tham ô tài sản xử lý thế nào?

Cán bộ lãnh đạo tham ô tài sản xử lý thế nào?

Chào Luật sư Luật Minh Gia, tôi muốn hỏi trường hợp Cán bộ lãnh đạo chi cục thuế, khi thu thuế không nộp vào kho bạc mà đem gửi ngân hàng để lấy lãi (lấy cho cá nhân) thì bị xử lý theo quy định nào?

Chi tiết >>