Bài viết về chủ đề "Người có chức vụ"

NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Người có chức vụ
Tư vấn về trường hợp tự ý làm thủ tục thanh toán tiền bảo hiểm 1 lần

Tư vấn về trường hợp tự ý làm thủ tục thanh toán tiền bảo hiểm 1 lần

Năm 2013 em có công tác ở 1 đơn vị và làm trong phòng tổ chức quản lý sổ bảo hiểm y tế. Em có thấy 1 sổ bảo hiểm đã lâu không có ai đến để làm thủ tục đóng tiếp hoặc thanh toán. Vì em thấy sổ bảo hiểm ấy đã dừng đóng bảo hiểm đến năm 2013 là 7 năm, tức là dừng từ năm 2006.

Chi tiết >>