Bài viết về chủ đề "người chồng"

NGƯỜI CHỒNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về người chồng
Giao dịch liên quan đến tài sản chung của vợ chồng khi đã ly thân

Giao dịch liên quan đến tài sản chung của vợ chồng khi đã ly thân

Chào luật sư Luật Minh Gia, xin công ty luật tư vấn hộ tôi trường hợp tranh chấp tài sản khi ly hôn, giải quyết chế độ tài sản khi đang ly thân như sau: Tôi có một người bạn, đã ly thân vợ được 10 năm. Thời gian gần đây vợ của bạn tôi thường xuyên qua lại nhà bạn tôi ( hiện đang sống sau khi ly thân). Tình cảm giữa hai vợ chồng tốt lên một thời gian.

Chi tiết >>