Chưa có sổ BHXH có được hưởng lương hưu không?
|

Chưa có sổ BHXH có được hưởng lương hưu không?

Xin hỏi luật sư, Bố tôi tham gia đóng bảo hiểm từ năm 1976 đến năm 1993 nhưng không có sổ BHXH. Năm 1994 Bố tôi chuyển công tác sang đơn vị mới và làm sổ BHXH mà không tính thời gian làm ở đơn vị cũ. Nay bố tôi muốn nghỉ hưu nhưng chưa đủ số năm đóng bảo hiểm. Xin luật sư cho biết bố tôi có được cộng dồn số năm đóng bảo của đơn vị cũ không và làm những thủ tục gì (Bố tôi không vi phạm gì về luật BHXH và chưa lĩnh trợ cấp 1 bảo hiểm 1 lần ). Tôi xin chân trọng cảm ơn.

Chi tiết
Chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội nghỉ hưu thế nào?
|

Chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội nghỉ hưu thế nào?

Chào luật sư cho tôi hỏi trường hợp nghỉ hưu nhưng chưa đủ tuổi tham gia BHXH như sau: Cơ quan tôi có 1 chú năm sau chú đủ 60 tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm chỉ mới 18 năm nếu chú nghỉ có được đóng bảo hiểm 1 lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu hay không? quy định pháp luật thế nào? xin cảm ơn luật sư.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí