Bài viết về chủ đề "Người làm việc trong các cục văn thư"

NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC CỤC VĂN THƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Người làm việc trong các cục văn thư
Tư vấn trường hợp hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm khi làm trong kho lưu trữ của Huyện uỷ

Tư vấn trường hợp hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm khi làm trong kho lưu trữ của Huyện uỷ

Chào các anh, chị ! cho em được hỏi là trong thông tư số 05/2005, ngày tháng năm 2005 của Bộ nội vụ quy định tại mục IV , Điều luật thi hành ghi đối với cơ quan Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận và các đoàn thể, thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Chi tiết >>