Bài viết về chủ đề "ngoài vùng quy hoạch"

NGOÀI VÙNG QUY HOẠCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ngoài vùng quy hoạch
tư vấn chăn nuôi gia cầm.

tư vấn chăn nuôi gia cầm.

Nội dung tư vấn : gia đình chúng tôi chăn nuôi vịt (4000 con vịt thịt), ngoài vùng quy hoạch chăn nuôi bị UBND huyện xử phạt yêu cầu khắc phục hậu quả ngày 13/10/2016 theo quy định tại điểm d, Khoản 5, Điều 5 Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ

Chi tiết >>