Bài viết về chủ đề "ngộ độc"

NGỘ ĐỘC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ngộ độc
Nghị định số 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành  một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, nội dung cụ thể của nghị định như sau:

Chi tiết >>

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 - quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu... cụ thể như sau:

Chi tiết >>