Bài viết về chủ đề "Ngị định 108/2014"

NGỊ ĐỊNH 108/2014 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Ngị định 108/2014
Thời gian tốt nhất đăng kí nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014

Thời gian tốt nhất đăng kí nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư, Tôi là giáo viên sinh 6/2/1963, có 28 năm công tác. Xin hỏi tôi muốn đăng ký nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014 vào thời gian nào để có thời gian nghỉ trước tuổi 2 năm và được hưởng chế độ hợp lý nhất. Xin trân trọng cảm ơn.

Chi tiết >>