Bài viết về chủ đề "nghiệp đoàn "

NGHIỆP ĐOÀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghiệp đoàn

 • Trình tự thành lập công đoàn

  Trình tự thành lập công đoàn.

  • 18/06/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  Chi tiết

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169