Bài viết về chủ đề "nghiệm thu công trình"

NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghiệm thu công trình
Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

Vi phạm quy định về xây dựng là hành vi vi phạm trong các lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, nghiệm thu công trình hay các lĩnh vực khác. Tội danh này được quy định tại Điều 229 Bộ luật hình sự.

Chi tiết >>