Bài viết về chủ đề "nghĩa vụ về thuế"

NGHĨA VỤ VỀ THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghĩa vụ về thuế
Tư vấn về chia, tách doanh nghiệp

Tư vấn về chia, tách doanh nghiệp

Em hiện đang làm kế toán Công ty TNHH MTV tại Bắc Ninh. Công ty có chuyển nhượng tài sản và toàn bộ vốn góp cho 3 công ty mới, sau đó họ chuyển Công ty mới thành công ty cổ phần (mã số thuế giữ nguyên). Vậy Công ty TNHH MTV có được coi là đã chấm dứt hoạt động không. Và nghĩa vụ về thuế công ty đức hùng có phải kê khai đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản không. Em cảm ơn.

Chi tiết >>