Bài viết về chủ đề "nghĩa vụ về tài sản"

NGHĨA VỤ VỀ TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghĩa vụ về tài sản
Tư vấn về trách nhiệm liên đới của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân

Tư vấn về trách nhiệm liên đới của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân

Luật sư tư vấn về trường hợp chồng vay tiền thì vợ có nghĩa vụ liên đới trả hay không, cụ thể như sau: Chồng của em gái tôi vay tiền để làm việc riêng mà không cho vợ biết (em gái tôi không biết), đến ngày trả mà chồng em gái tôi không có khả năng trả hết một lần số tiền đã vay đó, chủ nợ thì cứ yêu cầu phải trả hết một lần, chồng em gái tôi có hẹn là sẽ trả góp dần hàng tháng

Chi tiết >>