Quy định về chuyển ngạch viên chức và thay đổi hợp đồng làm việc
|

Quy định về chuyển ngạch viên chức và thay đổi hợp đồng làm việc

Chào luật sư, nhờ luật sư cho hỏi về chuyển ngạch viên chức và thay đổi hợp đồng làm việc như sau: Tôi làm công tác thiết bị trường học đã gần 6 năm. ngày trước tôi có theo học sư phạm, chuyên nghành Sinh Hóa, hệ cao đẳng chính quy. Ra trường vì không có chỉ tiêu của ngành tôi theo học nên tôi làm hồ sơ xin đi làm công tác thiết bị nhà trường.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí