Bài viết về chủ đề "nghĩa vụ tài chính về đất đai"

NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghĩa vụ tài chính về đất đai
Hỏi về đất canh tác lâu năm có phải đất thuê của Nhà nước không?

Hỏi về đất canh tác lâu năm có phải đất thuê của Nhà nước không?

Gia đình Ba tôi được ông bà Nội để lại một mảnh đất để canh tác (trên mảnh đất này có an táng dòng họ và Nội tôi ở đó), thời gian canh tác của gia đình trên mảnh đất đó trên 80 năm). Trước năm 1985 gia đình có đóng thuế cho hợp tác xã theo cây trồng. Qua hết năm 1986 gia đình không đóng thuế nữa và được canh tác đến ngày hôm nay

Chi tiết >>