Bài viết về chủ đề "Nghĩa vụ tài chính khi tách thửa"

NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH KHI TÁCH THỬA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Nghĩa vụ tài chính khi tách thửa
Tư vấn về vấn đề tách thửa đất

Tư vấn về vấn đề tách thửa đất

Cha mẹ tôi có 2 GCN QSDĐ nằm trên thửa đất nhà tôi với diện tích 843m2 và 758m2 đất nằm trong quy hoạch đất dân cư tự cải tạo. Nay cha mẹ tôi cho tôi đất để làm nhà mà diện tích tôi được cho nằm trong 2 GCN trên 8x24m và 6x7m. Nếu tôi làm hợp đồng cha mẹ cho tôi đất thì phải làm mấy hợp đồng? Khi tôi làm giấy CN QSDĐ tôi có làm đo vẽ lại ko và thủ tục đo vẽ gồm những giấy tờ gì? Và tôi có phải chịu thuế tờ khai trước bạ không ?

Chi tiết >>