Bài viết về chủ đề "Nghĩa vụ tài chính khi cấp GCNQSDD"

NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH KHI CẤP GCNQSDD - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Nghĩa vụ tài chính khi cấp GCNQSDD
Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà ở

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà ở

Hiện nay, gia đình tôi muốn xin cấp GCNQSDD cho 9.5m2 (là diện tích nhà ở ) và khoảng gần 3m2 (diện tích nhà bếp đang sử dụng). Trước đây, gia đình tôi có nộp hồ sơ làm sổ đỏ trước thời hạn hết Nghị quyết CP 61 của Chính phủ nhưng đã nhiều năm mà chưa có phản hồi từ chính quyền địa phương.

Chi tiết >>