Các trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ quân sự? Lao động chính trong gia đình có phải đi nghĩa vụ quân sự?
|

Các trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ quân sự? Lao động chính trong gia đình có phải đi nghĩa vụ quân sự?

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Chi tiết
Tư vấn trường hợp có nhiều nơi cùng gọi khám nghĩa vụ quân sự.
|

Tư vấn trường hợp có nhiều nơi cùng gọi khám nghĩa vụ quân sự.

Cá nhân đang sinh sống và làm việc tại địa phương khác thì việc khám nghĩa vụ quân sự được thực hiện như thế nào? Nếu cả hai địa phương đều yêu cầu khám nghĩa vụ quân sự thì thực hiện ra sao? Có được sử dụng phiếu khám nghĩa vụ ở địa phương này để nộp cho địa phương khác hay không?

Chi tiết
Sức khỏe loại mấy được tạm hoãn gọi nhập ngũ?
|

Sức khỏe loại mấy được tạm hoãn gọi nhập ngũ?

Pháp luật quy định như thế nào về việc công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự? Có phải công dân nào đủ 18 tuổi cũng phải nhập ngũ không? Trường hợp nào công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ? Đây là những vấn đề mà rất nhiều người quan tâm mỗi khi có lệnh gọi công dân tham gia nghĩa vụ được chuyển đến những gia đình có con hoặc công dân đủ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Chi tiết
Hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử lý như thế nào?
|

Hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử lý như thế nào?

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là quyền và nghĩa vụ của công dân thể hiện trách nhiệm của mình đối với đất nước. Tuy nhiên, một số cá nhân khi được gọi nhập ngũ không muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vậy, khi một người có hành vi trốn nghĩa vụ quân sự sẽ phải chịu xử lý, chế tài như thế nào? Nếu bạn rơi vào trường hợp trên cần có các hiểu biết của pháp luật để không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Chi tiết
Vòng ngực như thế nào thì được miễn Nghĩa vụ quân sự?
|

Vòng ngực như thế nào thì được miễn Nghĩa vụ quân sự?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Đi khám sức khỏe đo vòng ngực 74 cm mà kết quả của Hội đồng giám định sức khỏe kết luật vòng ngực là 74.5 cm thì có được miễn nghĩa vụ quân sự? Nếu kết quả giám định sức khỏe không chính xác thì phải làm như thế nào? Giải quyết các vấn đề có liên quan.

Chi tiết
Được miễn NVQS có phải tham gia sơ tuyển
|

Được miễn NVQS có phải tham gia sơ tuyển

Thưa luật sư ! Năm ngoái, khi xét tuyển NVQS ở quận , em có trình bày rằng mình thuộc vào diện sức khỏe loại 5 do em có tiểu sử bệnh động kinh ,do đó em được xét vào loại miễn NVQS , hồ sơ bệnh án của mẹ đã được photo để lưu giữ ở quận .

Chi tiết
Hotline: 1900.6169