Bài viết về chủ đề "nghĩa vụ người thứ ba"

NGHĨA VỤ NGƯỜI THỨ BA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghĩa vụ người thứ ba
Tư vấn về trường hợp ký hợp đồng ủy quyền có liên quan đến bên thứ ba

Tư vấn về trường hợp ký hợp đồng ủy quyền có liên quan đến bên thứ ba

Tôi có cho thuê cơ sở trạm BTS cho bên nhà mạng trong thời hạn 3 năm. Tôi là người đứng tên trong hợp đồng cho thuê với bên nhà mạng. VÌ lý do cá nhân, nay tôi muốn ủy quyền cho mẹ tôi đứng tên trong hợp đồng ủy quyền này cũng trong thời hạn 3 năm. Liệu tôi có thực hiện được việc ủy quyền hay không.

Chi tiết >>

Ho tro truc tuyen voi luatminhgia1