Bài viết về chủ đề "nghĩa vụ hoàn trả"

NGHĨA VỤ HOÀN TRẢ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghĩa vụ hoàn trả
Chấm dứt lao động khi chưa hết thời gian cam kết sau đào tạo

Chấm dứt lao động khi chưa hết thời gian cam kết sau đào tạo

Chào anh/chị luật sư công ty Luật Minh Gia, Tôi làm ở một công ty Đ đến nay đã được 3 năm 7 tháng. Hơn 2 năm trước công ty có cử tôi sang nước ngoài công tác, trước khi đi có ký một bản cam kết với công ty, sau khi về phải làm việc cho công ty ít nhất là 3 năm kể từ ngày về nước. Hợp đồng lao động hiện nay của tôi là hợp đồng không xác định thời hạn, thời gian cam kết còn 1 năm nữa là hết hạn.

Chi tiết >>