Bài viết về chủ đề "nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động"

NGHĨA VỤ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động
Thời gian nghỉ ngơi Điều 109 Nghỉ chuyển ca và Điều 110 Nghỉ hằng tuần?

Thời gian nghỉ ngơi Điều 109 Nghỉ chuyển ca và Điều 110 Nghỉ hằng tuần?

Kính chào công ty Luật Minh Gia! Cho em hỏi về việc người lao động nghỉ chuyển ca và nghỉ hàng tuần theo quy định của pháp luật hiện hành như sau: Trong Bộ luật lao động không nói rõ chi tiết về vấn đề đi làm ca trong các doanh nghiệp, mà chỉ nói đến người làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca khác làm việc,

Chi tiết >>