Bài viết về chủ đề "nghĩa vụ của người SDLĐ"

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SDLĐ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghĩa vụ của người SDLĐ
Giải quyết trường hợp sa thải trái pháp luật

Giải quyết trường hợp sa thải trái pháp luật

Hôm ngày 07/05/15 em có xảy ra cự cãi cá nhân với nhân viên trong công ty, ngay lâp tức em bị gọi vào phòng giám đốc, tại đây giám đốc đưa cho em quyết định thôi việc, và đuổi em ra khỏi công ty. (Hợp đồng của em tới tháng 10/2015 mới hết hạn)

Chi tiết >>