Bài viết về chủ đề "nghĩa vụ bảo lãnh"

NGHĨA VỤ BẢO LÃNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghĩa vụ bảo lãnh
Ngân hàng có quyền phát mại tài sản khi bên bảo lãnh chết không?

Ngân hàng có quyền phát mại tài sản khi bên bảo lãnh chết không?

Luật sư tư vấn về trường hợp phát mại tài sản thế chấp khi bên bảo lãnh chết. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Giải quyết rủi ro khi giao kết hợp đồng bảo lãnh với ngân hàng

Giải quyết rủi ro khi giao kết hợp đồng bảo lãnh với ngân hàng

Luật sư tư vấn: việc Ngân hàng không thực hiện trách nhiệm bảo lãnh với lý do chưa có tài liệu chứng minh nghĩa vụ được bảo lãnh được ký bởi công ty A (bên nhận bảo lãnh) và công ty X (bên được bảo lãnh) là biên bản đối chiếu công nợ tại ngày 31/12/2017 và các bên chưa có sự thống nhất về số tiền công nợ của công ty X với công ty A

Chi tiết >>

Nghĩa vụ của người bảo lãnh vay tiền

Nghĩa vụ của người bảo lãnh vay tiền

Tôi cho anh tôi mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp ở ngân hàng (tôi là người đứng ra bảo lãnh) nhưng đến thời gian trả nợ mà không có khả năng trả nợ và ngân hàng đang đòi phát mại tài sản. Tôi có thể khởi kiện anh ta để lấy lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không? Và tôi phải làm như thế nào?

Chi tiết >>