Bài viết về chủ đề "nghĩa vụ bảo lãnh"

NGHĨA VỤ BẢO LÃNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghĩa vụ bảo lãnh
Nghĩa vụ của người bảo lãnh vay tiền

Nghĩa vụ của người bảo lãnh vay tiền

Tôi cho anh tôi mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp ở ngân hàng (tôi là người đứng ra bảo lãnh) nhưng đến thời gian trả nợ mà không có khả năng trả nợ và ngân hàng đang đòi phát mại tài sản. Tôi có thể khởi kiện anh ta để lấy lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không? Và tôi phải làm như thế nào?

Chi tiết >>