Bài viết về chủ đề "nghỉ việc quá lâu"

NGHỈ VIỆC QUÁ LÂU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghỉ việc quá lâu
Tư vấn về giá trị của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp khi việc lâu

Tư vấn về giá trị của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp khi việc lâu

Tôi tham gia BHXH và bảo hiểm thất nghiệp từ 11/2011 - 7/2012 sau đó tôi nghỉ việc, đến tháng 5/2015 tôi bắt đầu đi làm lại. thời gian tôi nghỉ lâu như vậy thì BHXH và bảo hiểm thất nghiệp của tôi còn có giá trị không?

Chi tiết >>