Tự ý nghỉ việc do bị ốm đột xuất có bị kỷ luật hay không?
|

Tự ý nghỉ việc do bị ốm đột xuất có bị kỷ luật hay không?

Nghỉ việc đột xuất mà không có sự đồng ý của người sử dụng lao động là vấn đề nhiều người lao động quan tâm. Trong đó lý do nghỉ đột xuất luôn là căn cứ quan trọng để xem xét. Nếu rơi vào trường hợp này mà lo sợ rằng mình có bị công ty xử lý kỷ luật hay không? Hãy liên hệ với Luật Minh Gia để được hỗ trợ tư vấn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí