Cách tính tiền một ngày công của người lao động như thế nào?
|

Cách tính tiền một ngày công của người lao động như thế nào?

Tiền lương là khoản tiền được chi trả cho người lao động dựa trên thời gian và năng suất công việc, hiện nay doanh nghiệp có thể lựa chọn cách tính lương theo công chuẩn hoặc tính lương dựa trên số ngày làm việc trong tháng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí