Tính phép năm khi nghỉ thai sản
|

Tính phép năm khi nghỉ thai sản

Nghỉ hàng năm và tiền thưởng Tết là quyền lợi mà người lao động có thể được hưởng trong quá trình tham gia lao động. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều người lao động cũng như người sử dụng lao động chưa hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến điều kiện hưởng, cách tính và mức hưởng như thế nào? Vì vậy, Công Ty Luật TNHH Minh Gia xin tư vấn một số vấn đề về nghỉ hằng năm và tiền thưởng Tết ở tình huống dưới đây.

Chi tiết
Hết thời gian nghỉ thai sản nhưng công ty chưa sắp xếp công việc cho NLĐ giải quyết như thế nào?
|

Hết thời gian nghỉ thai sản nhưng công ty chưa sắp xếp công việc cho NLĐ giải quyết như thế nào?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Khi hết thời gian nghỉ thai sản nhưng công ty chưa sắp xếp công việc cho người lao động giải quyết như thế nào? Nếu công ty chưa sắp xếp được công việc cho người lao động thì người lao động có được hưởng lương hay không? Nếu người lao động nghỉ việc thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không? Giải quyết các vấn đề có liên quan.

Chi tiết
Nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc, có phải đóng bảo hiểm không?
|

Nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc, có phải đóng bảo hiểm không?

Hiện nay, chế độ thai sản là chế độ của bảo hiểm xã hội bắt buộc được nhiều người lao động quan tâm. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về chế độ thai sản? Nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày là việc trở lên thì công ty và người lao động có phải đóng bảo hiểm xã hội không? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Gọi ngay