Bài viết về chủ đề "nghỉ phép không lương"

NGHỈ PHÉP KHÔNG LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghỉ phép không lương
Công ty có được cho người lao động nghỉ phép không lương không?

Công ty có được cho người lao động nghỉ phép không lương không?

Tư vấn miễn phí về trường hợp công ty giữ lương và về việc công ty ép nghỉ phép không lương là có đúng luật hay không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>