Bài viết về chủ đề "nghỉ năm"

NGHỈ NĂM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghỉ năm
Tư vấn về nghỉ không hưởng lương và điều kiện hưởng chế độ thai sản

Tư vấn về nghỉ không hưởng lương và điều kiện hưởng chế độ thai sản

Tôi đã xin nghỉ việc 1 năm, bây giờ xin nghỉ tiếp 6 tháng nữa có được không? Pháp luật có quy định thời hạn tối đa nghỉ không lương không? Và người sử dụng lao động có thể viện có này chấm dứt HĐLĐ với tôi không?

Chi tiết >>