Bài viết về chủ đề "nghỉ lương hưu"

NGHỈ LƯƠNG HƯU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghỉ lương hưu
Đối tượng áp dụng chính sách tinh giảm biên chế, các trợ cấp được hưởng khi thôi việc.

Đối tượng áp dụng chính sách tinh giảm biên chế, các trợ cấp được hưởng khi thôi việc.

Tôi sinh năm 1960, có trình độ trung cấp kế toán. Năm 1997 được Ban Tổ chức chính quyền tỉnh ký Quyết định Hợp đồng lao động dài hạn vào làm việc tại Chi cục BVNL Thủy sản tỉnh Bạc Liêu (trong chỉ tiêu biên chế được giao hàng năm). Các năm tiếp theo đều được tiếp tục Hợp đồng không gián đoạn thời gian. Sau đó Ban tổ chức chính quyền tỉnh (nay là Sở Nội vụ) không trực tiếp ra quyết định nữa mà giao cho Sở Nông nghiệp tiếp tục quyết định thông qua hình thức nâng bậc lương thường xuyên cho đến nay.

Chi tiết >>