Bài viết về chủ đề "nghỉ hưu vào thời điểm nào là có lợi"

NGHỈ HƯU VÀO THỜI ĐIỂM NÀO LÀ CÓ LỢI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghỉ hưu vào thời điểm nào là có lợi
Hỏi tư vấn về trường hợp nghỉ hưu trước tuổi

Hỏi tư vấn về trường hợp nghỉ hưu trước tuổi

Xin thưa: Chồng tôi năm nay theo tuổi hồ sơ công tác là 56 tuổi, thời gian đóng BHXH là 34 năm, làm việc tại một công ty vốn của nhà nước là 50%, tôi có nghe năm 2016 sẽ thay đổi về chế độ nghỉ hưu. Chồng tôi dự tính năm 2017 sẽ nghỉ hưu trước tuổi 2 năm. Do tôi không hiểu biết về chế độ của luật BHXH, nên tôi xin được tổng đài tư vấn xem từ nay cho đến năm 2017 nên nghỉ vào thời điểm nào là có lợi có lợi hay là nên làm đủ công tác tức năm 2019 mới nghỉ?

Chi tiết >>