Hỏi tư vấn về trường hợp nghỉ hưu trước tuổi
|

Hỏi tư vấn về trường hợp nghỉ hưu trước tuổi

Xin chào Tổng đài tư vấn luật Minh Gia! Tôi muốn xin tổng đài tư vấn cho tôi về trường hợp chế độ nghỉ hưu trước tuổi như sau: Xin thưa: Chồng tôi năm nay theo tuổi hồ sơ công tác là 56 tuổi, thời gian đóng BHXH là 34 năm, làm việc tại một công ty vốn của nhà nước là 50%, tôi có nghe năm 2016 sẽ thay đổi về chế độ nghỉ hưu.

Chi tiết
Liên hệ tư vấn