Bài viết về chủ đề "nghỉ hưu từ 1/1/2016"

NGHỈ HƯU TỪ 1/1/2016 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về nghỉ hưu từ 1/1/2016
Mức lương hưu của các đối tượng nghỉ hưu từ ngày 1/1/2016

Mức lương hưu của các đối tượng nghỉ hưu từ ngày 1/1/2016

Tôi sinh năm 1979, tôi tham gia BHXH bắt buộc từ tháng 10/2002 đến tháng 4/2014 theo hệ số lương, như vậy tôi đã tham gia BHXH bắt buộc được 11 năm 7 tháng, tôi đã ngừng đóng từ tháng 5/2014 đến nay, nay tôi muốn tham gia BHXH tiếp cho đến khi đủ điều kiện hưởng chế độ hưu.

Chi tiết >>